На рахунку групи компаній «ТМСофт» більш ніж 5 000 успішних впроваджень програмного забезпечення власного виробництва і понад 12 000 користувачів.

Це лише підтверджує високу якість програмних продуктів для даної прикладної області.

До моменту виходу на ринок програмні продукти компанії «ТМСофт» проходять тривале комплексне тестування. З метою отримання консультацій та роз'яснень для користувачів організована «гаряча лінія» підтримки.

ТМкарта

Графічна інформаційна система транспортної мережі залізниць країн СНД і Балтії.

Оперативний і точний розрахунок тарифів, планування маршруту і навігація по карті – ці функціональні можливості викликали жвавий інтерес всіх учасників перевізного процесу.

Сьогодні неможливо уявити щоденне вирішення логістичних задач без графічної інформаційної системи ТМкарта.


Призначення

 • відображення маршрутів прямування вантажних поїздів;
 • розрахунок провізних платежів;
 • інтеграція з іншими ІТ-платформами.

Основні характеристики

 • зручний графічний інтерфейс;
 • відображення транспортної мережі залізниць по всій території країн СНД і Балтії;
 • точність і швидкість розрахунків;
 • можливість ведення бази індивідуальних знижок і коефіцієнтів;
 • постійний і своєчасний супровід програми;
 • інформаційна підтримка користувачів;
 • доступна і стабільна цінова політика;
 • сучасні засоби розробки.

Більше 2 000 користувачів на території України, країн Європи, СНД і Балтії.

TMCalc

TMCalc – це модуль зв'язку, який дозволяє учасникам перевізного процесу використовувати у своїх інформаційних системах функції програми «ТМкарта» та оперативно оновлювати інформацію про маршрути, тарифні відстані та тарифні ставки, які застосовуються у типових перевезеннях компанії.

Передбачена можливість розрахунку на певну дату, що дозволяє як планувати перевезення, так і перевіряти нарахований тариф.

Railsystem.info

Залізнична інформаційно-довідкова система – розроблена з метою надання широкому колу користувачів своєчасної та достовірної інформації щодо нормативно-правової бази залізничного транспорту, експедиторської діяльності і транспортного бізнесу в цілому.

Для відвідувачів порталу www.railsystem.info відкритий доступ до корисних послуг:

 • On-line розрахунок залізничного тарифу;
 • Off-line розрахунок залізничного тарифу;
 • підписка на розсилку новин;
 • заявка на доступ до архіву нормативних документів.

На сторінках порталу можна ознайомитися з інформацією:

 • телеграми, що висвітлюють зміни і доповнення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом;
 • телеграми, що містять нові коефіцієнти до діючих тарифів;
 • зміни у транспортній мережі країн СНД і Балтії;
 • тарифні Політики всіх країн СНД і Балтії з 2001 по 2016 фрахтові роки;
 • міжнародний залізничний транзитний тариф (MTT);
 • єдиний транзитний тариф до угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (ЄТТ);
 • тарифне керівництво №1 для розрахунку вартості перевезень у внутрішньому сполученні та експортно-імпортних операцій для країн СНД і Балтії;
 • тарифне керівництво №4 для визначення тарифних відстаней перевезення країнами СНД, Латвії, Литви та Естонії. Містить алфавітні списки залізничних станцій із зазначенням комерційних операцій станцій, матриці тарифних відстаней по країнах та ін.;
 • законодавчі акти та інші документи на залізничну тематику;
 • щоденні новини на залізничну тематику;
 • архів телеграм і новин.
Експедитор

Експедиторкомплексна автоматизована система управління для транспортно-експедиторських підприємств, що надають послуги з організації залізничних вантажних перевезень.

Реалізує основні елементи виробничого процесу транспортно-експедиторського підприємства:

 • укладання договорів на перевезення вантажів;
 • організація робіт із здійснення перевезень;
 • облік взаєморозрахунків з клієнтами та партнерами, оперативно-технічний облік.

Впровадження системи сприяє:

 • підвищенню ефективності роботи підприємства;
 • скороченню трудовитрат на виконання робіт з організації перевезень і фінансового обліку;
 • поліпшенню якості виконуваних робіт і оперативності прийнятих управлінських рішень.
Магістр

Комплексна система автоматизації діяльності великих і середніх підприємств МАГІСТРтм має модульну структуру і реалізує всі функції управлінського обліку.


Складається з наступних модулів-підсистем

 • відділ кадрів;
 • нарахування заробітної плати;
 • документообіг;
 • бухгалтерський і податковий облік;
 • облік основних засобів і нематеріальних активів;
 • управління транспортно-експедиторським підприємством (пізніше виділено в автономну систему Експедитор);
 • управління підприємством трубопровідного транспорту;
 • управління продажами і закупівлями.

Система МАГІСТРтм – це єдиний інформаційний простір, доступ до якого може здійснюватися з різних задач і підсистем. Таким чином, введена вперше в систему інформація, стає доступною усім.

Велика кількість нормативно-довідкової інформації дозволяє полегшити введення та систематизувати дані. Ретельно продумані налаштування і технологічні ланцюжки дають можливість зберегти і обробити введену інформацію, забезпечити цілісність бази даних.

Система підтримує режим реплікації даних у разі автоматизації філій підприємства чи мережі юридично незалежних підприємств.

Сучасний інтерфейс системи поєднує візуальні графічні засоби зі зручним прикладним режимом введення і обробки великих обсягів інформації. Більшість форм максимально наближено до друкованого вигляду первинного документа.

СМC

Сервер модуля узгодження – програмний продукт, що дозволяє підприємствам (учасникам перевізного процесу) використовувати в своїх інформаційних системах функції взаємодії з автоматизованими системами Укрзалізниці через АС Клієнт УЗ.

Користувачі отримують можливість формувати електронні перевізні документи і електронні дані за допомогою власних програм з подальшою передачею їх в АС Клієнт УЗ, а також синхронізувати їх стан після обробки в автоматизованих системах залізниці. Крім того, Сервер модуля узгодження дозволяє отримувати електронні дані документів форм ГУ-45 / ГУ-46, ФДУ-92 для подальшого їх узгодження.


Основні функції сервера модуля узгодження

 • форматний і логічний контроль електронних даних, що формуються в інформаційних системах клієнта;
 • накладання та перевірка електронного цифрового підпису;
 • передача електронних перевізних документів або електронних даних паперових перевізних документів до автоматизованих систем залізниці;
 • отримання інформації щодо кожного етапу обробки електронних перевізних документів або електронних даних паперових перевізних документів з автоматизованих систем залізниці.

Починаючи з 2011 року, потужні підприємства і промислові холдинги України з власними ІТ-платформами, ERP-системами SAP, 1C і т.п. використовують Сервер модуля узгодження для організації електронної взаємодії з автоматизованими системами Укрзалізниці.

АРМ ВВ

АРМ Вантажовідправника - універсальний програмний комплекс для організації електронного документообігу між учасниками перевізного процесу.

АРМ Вантажовідправника дозволяє локально зберігати і обробляти всю залізничну документацію про перевезення за допомогою зручних сервісів, отримувати додаткову інформацію для планування і організації перевізного процесу, а також, за фактом виконання вантажних операцій, довідки, переліки і звіти.

АРМ Вантажовідправника забезпечує оптимізацію основних операцій з електронними документами встановлених форм (накладна, ф. ГУ-27, ф. ФДУ-92, ф. ГУ-45 / ГУ-46 / ГУ-46а):

 • Формування та обробку електронних документів та електронних даних
 • Перегляд усіх технологічних станів в одному вікні
 • Режими швидкого заповнення
 • Шаблони, копіювання

Супутня інформація для організації вантажних перевезень

 • Реєстр планування перевезень – перелік планів та заявок на перевезення з функцією підготовки перевізного документа
 • Реєстр КЗО – перелік тимчасових обмежень щодо перевезень
 • Реєстр РТП – перелік діючих і оголошених режимів термінового повернення вагонів
 • Запит технічних характеристик вагона при роботі з документами
 • Переліки ТехПД, РЦП і оперативне сальдо
Для Укрзалізниці

Детальне вивчення нормативно-правової бази залізничного транспорту, реалізація завдань автоматизації розрахунку тарифу і зростання популярності продукту ТМкарта серед залізничників створили передумови для початку успішного і багаторічного партнерства з підприємствами та структурними підрозділами Укрзалізниці.

У 2001 році ми стали одним з учасників створення нової автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями на залізничному транспорті України – АСК ВП УЗ.

В арсеналі наших розробок для Укрзалізниці – автоматизовані робочі місця (АРМ) працівників вантажних залізничних станцій, розрахункових і логістичних центрів, фахівців комерційного управління Укрзалізниці. Автоматизовані системи, розроблені для взаємодії з АРМ, дозволяють забезпечити нормативно-довідковою інформацією і логічними контролями технологічні цикли обробки інформації.

Удосконалення технології та законодавчої бази, а також комплексна автоматизація технологічних процесів вантажних залізничних станцій, створили передумови для впровадження електронного документообігу спочатку у внутрішній технології, а потім і у взаємодії з клієнтом.

В межах заходів щодо переходу на безпаперову технологію роботи і впровадження електронного документообігу в комерційному господарстві, фахівцями нашої компанії розроблено:

 • Архів електронних документів - ПАК АЕДО
 • Модуль ЕЦП в складі автоматизованих робочих місць
 • Технологія застосування ЕЦП
 • АС Клієнт УЗ – інструмент електронної взаємодії клієнта і Укрзалізниці

Для завдань Українського транспортно-логістичного центру УТЛЦ, а саме надання повного спектру послуг з організації перевізного процесу клієнту дистанційно, за принципом «єдиного вікна», була розроблена комплексна технологія автоматизації діяльності підприємства і адаптовані існуючі розробки: АС Магістр, АС Експедитор, АС Клієнт-ЦТЛ і створений Контакт-центр – програмна платформа з CRM-системою.


АРМ ТВК і СВР

Автоматизоване робоче місце товарного касира вантажної залізничної станції – забезпечує технологічний цикл формування та обробки електронних перевізних документів у внутрішньому і міжнародному сполученні та оперативний розрахунок з клієнтом. Експлуатується на вантажних залізничних станціях. Кількість встановлених робочих місць – понад 4 100.


СВР

Сервер вантажної і комерційної роботи забезпечує здійснення розрахунків і логічні контролі при взаємодії з АРМами вантажних залізничних станцій і розрахункових центрів Укрзалізниці. Експлуатується в ГІОЦ УЗ.


АРМ Прийомоздавальника

Автоматизоване робоче місце прийомоздавальника забезпечує повний технологічний цикл оформлення операцій і фінансових розрахунків за подавання-забирання вагонів на під'їзні колії, перегони, станційні місця загального і не загального користування та маневрову роботу(ф. ГУ-45, ф. ГУ-46). Експлуатується на вантажних залізничних станціях. Кількість встановлених робочих місць – більше 4 300.


АРМ ТВК Кордон

Автоматизоване робоче місце товарного касира на прикордонних передавальних станціях. Забезпечує обробку перевізних документів при імпорті, експорті та транзиті вантажів, автоматичне резервування і списання коштів з експедиторів. Експлуатується на прикордонних передавальних залізничних станціях. Кількість встановлених робочих місць – більше 300.


АРМ Декларанта

Автоматизоване робоче місце декларанта на вхідних прикордонних передавальних станціях забезпечує підготовку даних для подальшої взаємодії з АС митних органів, обробку інформації про завершення митних операцій з відправкою. Експлуатується на прикордонних передавальних залізничних станціях. Кількість встановлених робочих місць – понад 230.


АРМ ТехПД

Автоматизоване робоче місце працівника технологічного центру з обробки перевізних документів у внутрішньому сполученні (ЄТехПД залізниці) – забезпечує контроль за правильністю оформлення документів і, за необхідності, їх коригування: обробку платіжних доручень; коригування платежів за документами минулих звітних періодів (за результатами претензійної роботи); обробку перевізних документів на військові перевезення. Експлуатується в ГІОЦ УЗ. Користувачі – працівники ТехПД залізниць. Кількість встановлених робочих місць – більше 280.


АРМ РЦП

Автоматизоване робоче місце працівника технологічного центру з обробки перевізних документів у міжнародному сполученні (РЦП / ЄРЦ). Забезпечує контроль правильності оформлення документів і, за необхідності, їх коригування при остаточних розрахунках з клієнтами. Експлуатується в ГІОЦ УЗ. Користувачі працівники РЦП(ЄРЦ).


ПСВ НДІ

Підсистема введення нормативно-довідкової інформації, забезпечує ведення всіх класифікаторів, кодифікаторів і довідників, які використовуються в автоматизованих системах і АРМах Укрзалізниці. Експлуатується в ГІОЦ УЗ.


АС Паспортизації, експлуатації та контролю роботи під'їзних колій

Автоматизована система забезпечує ведення технологічних даних паспортів усіх під'їзних колій на всіх напрямках усіх станцій, облік і ведення договорів на експлуатацію, на подавання-забирання, письмових дозволів на роботу на під'їзних коліях, ведення, облік і контроль переробної спроможності фронтів навантаження-вивантаження. Забезпечує АРМ Прийомоздавальника даними.


АРМ КЗО(конвенційних заборон і обмежень)

Забезпечує облік, перегляд і друк телеграм щодо конвенційних заборон і обмежень, що стосуються відповідної станції; облік, перегляд і друк інформації щодо режимів термінового повернення вагонів на залізницю-власницю. Експлуатується на вантажних залізничних станціях. Кількість встановлених робочих місць – більше 4 000.


АС Клієнт УЗ

Автоматизована система, яка включає:

 • Веб-інтерфейс користувача АС Клієнт УЗ – забезпечує необхідний функціонал щодо формування і обробки електронних перевізних документів (створення, внесення відомостей одержувача, накладання ЕЦП, відправка в АС Укрзалізниці) згідно Правил перевезень. Користувачі – всі вантажовідправники і вантажоодержувачі України.
 • Сервер АС Клієнт УЗ – єдина точка входу в захищену автоматизовану систему Укрзалізниці, забезпечує можливість взаємодії з іншими інструментами електронного документообігу та інформаційними системами.

АС Попереднього інформування митних органів МС

Автоматизована система формування, обліку та обміну інформацією з митними органами країн-учасниць Митного союзу. Мета розробки: забезпечення попереднього інформування про переміщення товарів через митний кордон країн-учасниць Митного союзу, яке стало обов'язковим з 1 жовтня 2014 року для перевезення вантажів у т.ч. залізничним транспортом. Система експлуатується в Українському транспортно-логістичному центрі.

Функціонал системи також задіяний в інструментах електронного документообігу клієнтів: АС Клієнт УЗ, Сервер модуля узгодження, АРМ Вантажовідправника і забезпечує додавання необхідної інформації до електронних даних перевізних документів.


АС УППВ

Система призначена для автоматизації процесів, пов’язаних з організацією перевезень власних порожніх вагонів перевізника "Укрзалізниця" та іх розподілу: визначення оптимальних варіантів пересилки порожніх вагонів для забезпечення заявок відправників та автоматизованого оформлення електронних перевізних документів на перевезення порожніх вагонів.

A.S.T.R.UM

Ідея системи спрямована на об'єднання зусиль державного та приватного партнерства для створення і впровадження системи управління ланцюгами поставок і взаємодії учасників поставки в єдиному інформаційному просторі.

A.S.T.R.UM - інтеграція всіх учасників логістичного ланцюга в межах загального поля, що реалізує весь ринковий цикл (оформлення перевезення, транспортування, зберігання, страхування тощо) з наданням сервісу управління подіями в IТ-просторі.

Учасник логістичного ланцюга матиме можливість отримати потрібну інформацію при формуванні заявки на логістичні послуги. За допомогою інструменту «Біржа» пропонується оптимальний варіант за обраними критеріями ланцюга поставок, таким, як час, гроші, якість та інше. Прогнозування та моніторинг подій ланцюга поставок, з оповіщенням користувача про відхилення від запланованого ходу подій. Генерування документів на основі подій і даних в системі накопиченої бази технології.

На даний момент система знаходиться на стадії проектування і розробки.