Магістр

Основою системи МАГІСТРтм є добре продумане ядро, відпрацьований механізм керування, який дозволяє вирішувати задачі адаптації системи до потреб і вимог замовників.

Управління підприємством – це насамперед управління потоком інформації та документів. Чим крупніше підприємство, тим дорожчим є неефективне управління. Без розвиненої інформаційної системи і якісної технології управління на керівників усіх підрозділів обрушується величезна кількість різноманітної інформації, обробка якої не залишає часу для стратегічного планування розвитку підприємства.

На сьогодні вже автоматизовано декілька великих компаній в галузі трубопровідного транспорту і залізничних перевезень.

Основою системи МАГІСТРтм є чітко збудоване ядро, відпрацьований механізм керування, який дозволяє вирішувати задачі адаптації системи до потреб і вимог замовників.

Система МАГІСТРтм – це єдиний інформаційний простір, доступ до якого може здійснюватися з різних задач і підсистем. Таким чином, щойно введена в систему інформація стає доступною усім користувачами.

Велика кількість нормативно-довідкової інформації дозволяє полегшити занесення даних та їх систематизацію. Ретельно продумані налаштування і технологічні ланцюжки дозволяють зберегти й обробити введену до системи інформацію та забезпечити цілісність бази даних.

Система підтримує режим реплікації даних у випадку автоматизації філій підприємства або мережі юридично незалежних підприємств.

Сучасний і зручний інтерфейс системи поєднує візуальні графічні засоби зі зручним прикладним режимом введення й обробки великих обсягів інформації. Багато форм максимально наближені до друкованого вигляду первинного документа.

Система МАГІСТРтмє відкритим продуктом і використовує стандартні засоби розробки. Обов'язковою умовою співпраці є супровід ПЗ, навчання персоналу замовника, консультацій і технічна підтримка група компаній «ТМСофт».

Система МАГІСТРтммає модульну структуру, реалізує усі функції управлінського обліку, та складається з наступних модулів-підсистем:

 • відділ кадрів;
 • нарахування заробітної плати;
 • документообіг;
 • бухгалтерський і податковий облік;
 • облік основних засобів і нематеріальних активів;
 • управління транспортно-експедиторським підприємством (згодом виділено в автономну систему «Експедитор тм») ;
 • управління підприємством трубопровідного транспорту;
 • управління продажами і закупівлею.

Відділ кадрів

Підсистема призначена для автоматизації задач, що постають перед відділом кадрів будь-якого підприємства.

Основні функції:

 • штатний розклад і структура підприємства (багаторівнева структура);
 • повний облік, підбір і планування кадрів;
 • система ведення наказів, взаємозалежна з відділом кадрів;
 • анкетування співробітників і претендентів;
 • планування відпусток співробітників;
 • облік відряджень і звітів щодо них;
 • облік специфіки шкідливих виробництв;
 • друк усіх необхідних звітів;
 • повна інтеграція з модулем розрахунку заробітної плати.

Крім стандартних функцій, у підсистему «Відділ кадрів» включений модуль збору й обробки інформації про фізичні та юридичні особи.

Документообіг

Кожний сформований системою документ з’являється у загальному реєстрі.

Порядок реєстрації та проходження документа підкоряється законам, що визначені користувачем за допомогою налаштування.

Документ може мати маршрут руху як локальною мережею підприємства, так і за її межами, наприклад, з використанням засобів електронної пошти чи Internet/Intranet.

Система обліку – багаторівнева. На базі даної підсистеми може будуватися виконавча дисципліна чи оптимізація процесів.

Додатки для керівників усіх підрозділів підприємства

Залежно від потреб і структури підприємства формується набір підсистем, за допомогою яких керівники всіх підрозділів одержують доступ до необхідної інформації в режимі перегляду. Це можуть бути бухгалтерські дані в оптимальному для аналізу вигляді, зведена інформація підприємства, деталізація різних параметрів і показників тощо. Усі дані представляються в табличному і графічному вигляді, можуть бути роздруковані.

Підсистема призначена для ведення мультивалютного оперативного, бухгалтерського, податкового обліку і фінансового аналізу підприємства.

Функціонує як в автономному режимі, так і в комплексі з іншими підсистемами. При взаємодії з іншими підсистемами використовується принцип затвердженої/незатвердженої проводки, за допомогою якого гарантується цілісність даних окремих підсистем.

Основа бухгалтерського і податкового обліку – План рахунків. На кожен рахунок можна накладати багаторівневі аналітичні ознаки для більшої деталізації. За допомогою налаштувань типових бухгалтерських операцій обробляються будь-які технологічні і методологічні рішення.

Підсистема надає можливість реалізації всього набору первинних документів. Після формування будь-який з документів попадає в систему документообігу.

Додаткові сервісні можливості:

 • автонумерація і реєстрація документів;
 • самостійне створення будь-якого документа за допомогою редактора TMReportsтм.

Синтетичний облік

Набір вихідних документів синтетичного обліку:

 • оборотні відомості по будь-якому рахунку, за будь-який період, з будь-яким ступенем дискретизації;
 • усі види журналів-ордерів і зведених відомостей із заданим ступенем деталізації;
 • головна книга з повним набором бухгалтерської і податкової звітності.

Аналітичний облік

Усі зведені й оборотні відомості можуть бути представлені по об'єктах аналітичного обліку з різними варіантами представлення інформації.

Об'єкти аналітичного обліку:

 • юридичні/фізичні особи (або їх групи);
 • будь-які ознаки (статті витрат, види діяльності тощо).

Як і в синтетичному обліку, вся інформація може бути представлена з будь-яким ступенем дискретизації і деталізації.

Касовий облік

Модуль призначений для обліку касових операцій:

 • підготовка первинних документів і ведення їх реєстрів (можливість автонумерації);
 • зв'язок із заробітною платою і підзвітними особами;
 • розмежування доступу між бухгалтерами навіть одного профілю роботи (наприклад, один касир не бачить роботу іншого);
 • ведення незалежної кількості кас і зведення цієї інформації воєдино;
 • формування Касової книги і Звіту касира;
 • налаштування на типові операції і формування незатверджених проводок;
 • облік у різних валютах.

Банківський облік

Модуль призначений для обліку банківських операцій:

 • ведення обліку по будь-якій кількості банків як резидентів, так і нерезидентів;
 • формування первинних документів і ведення їхніх реєстрів (можливість автонумерації);
 • зв'язок із усіма підсистемами для відстеження надходжень засобів і виконання замовлень;
 • інтеграція з різними системами Клієнт-Банк;
 • розподіл засобів по різних статтях обліку і по різних підрозділах;
 • настроювання на типові операції і формування незатверджених проводок;
 • формування заявок на покупку і доручень на продаж валюти.

Розрахунки з контрагентами

Модуль призначений для розрахунків з постачальниками/підрядчиками, дебіторами/кредиторами, підзвітними особами, акціонерами, засновниками:

 • особиста картка контрагента;
 • історія взаєморозрахунків;
 • облік згідно договорів чи видів діяльності;
 • аналіз заборгованості;
 • автоматичне виставлення рахунків;
 • переуступка боргу;
 • облік у різних валютах з можливістю перерахування між валютами;
 • зведена інформація з різних видів аналітичного обліку.

Облік іноземних валют

 • Ведення всіх іноземних валют з урахуванням їх приналежності до країни.
 • Ведення будь-яких типів курсів валют: банківських, біржових, комерційних у зв'язку з суб'єктами установки курсу або без нього.
 • Ведення крос-курсів валют.
 • Нарахування курсової різниці по різних методиках.

Податковий облік

 • "Податкові" проводки і накладні по першій події.
 • Розрахунок податкових зобов'язань.
 • Книга закупівель і продажів.
 • Валові доходи і витрати.
 • Формування усіх звітних форм.

Бухгалтерська, податкова, фінансова і корпоративна звітність

Модуль укомплектований необхідним набором звітності. У його склад входить графічний редактор TMReportsтм, що дозволяє самостійно формувати нові або корегувати існуючі звіти.

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Основні функції:

 • облік основних засобів і нематеріальних активів згідно діяльності щодо управління підприємством і бухгалтерського обліку;
 • облік по складах, матеріально-відповідальним особам;
 • облік по підрозділах відповідно до діючої класифікації;
 • автоматичний розрахунок зносу;
 • повний облік щодо ремонту, ліквідації, модернізації;
 • облік введення і вилучення з експлуатації зі складанням відповідних документів;
 • переоцінка та інвентаризація;
 • облік дорогоцінних металів;
 • виконання незатверджених проводок по всіх операціях;
 • величезний набір вихідної інформації.

Облік МШП

Модуль для обліку малоцінних і швидко зношуваних предметів:

 • знос і списання МШП;
 • облік по складах, матеріально-відповідальним особам, підрозділам підприємства;
 • облік матеріалів;
 • різні методики ціноутворення;
 • облік партій;
 • списання у виробництво;
 • розрахунок і відстеження необхідного мінімуму матеріалів та їхнє замовлення;
 • облік бухгалтера та облік комірника;
 • комплектування та розкомплектування;
 • облік договорів на постачання;
 • переоцінка та інвентаризація;
 • внутрішній рух матеріалів;
 • виконання незатверджених проводок по всіх операціях.

Облік товарів і готової продукції

Основні можливості і функції:

 • облік товарів і готової продукції підприємства згідно будь-якої кількості підрозділів і складів;
 • облік на консигнаційних складах;
 • роздрібна торгівля, товарні кредити і відвантаження під реалізацію без оплати, облік зворотної тари;
 • повний набір супровідних документів;
 • різні механізми формування відпускних цін;
 • облік цін конкурентів;
 • розрахунок споживання;
 • розрахунок необхідного мінімуму на складі;
 • переоцінка, інвентаризація, списання товарів;
 • виконання незатверджених проводок по всіх операціях;
 • розрахунок собівартості на основі закладених користувачем алгоритмів і налаштування для готової продукції і матеріалів.

Розрахунок заробітної плати

Враховує особливості розрахунку заробітної плати багатьох галузей промисловості і призначена для розрахунку заробітної плати по всіх формах оплати праці:

 • введення первинних даних по заробітній платі виходячи з різних первинних документів (табелі, наряди, графіки робочого часу тощо);
 • цілком автоматизований розрахунок усіх передбачених законодавством нарахувань;
 • розрахунок премій, надбавок, відпускних, лікарняних;
 • облік матеріальної допомоги;
 • розрахунок за різними видами виконавчих листів;
 • облік довгострокових позичок і кредитів;
 • гнучкі налаштування на всі види податків.

Дана система тісно взаємодіє з бухгалтерією і відділом кадрів.

Уся первинна інформація з персоналу вводиться у відділі кадрів, дані обробляються у підсистемі заробітної плати, а всі результати передаються в бухгалтерію. Готуються необхідні довідки в державні органи.

Підсистема управління підприємством трубопровідного транспорту

Підсистема призначена для повного управління господарською діяльністю підприємства в сфері трубопровідного транспорту.

Основні модулі підсистеми:

 • диспетчерська служба:
  • керування перекачуванням продукту;
  • взаємодія з територіально-розподільчими пунктами;
  • візуалізація оперативної інформації;
  • технологічний документообіг;
 • керування відвантаженням:
  • залізничний транспорт;
  • автомобільний транспорт;
 • керування резервуарним парком:
  • стан устаткування;
  • стан продукту;
  • калібрування устаткування;
 • контроль трубопровідного парку та іншого устаткування.

Основні функції підсистеми:

 • формування і ведення бази даних технологічної, комерційної та нормативно-довідкової інформації: структура продуктопроводу, технологічні об'єкти й устаткування, власники, відправники й одержувачі нафтопродуктів;
 • автоматизоване ведення документів щодо приймання, зберігання, руху, відвантаження і здачі нафтопродуктів (договори, заявки, протоколи, вантажні митні декларації, телеграми, телефонограми, передача прав власності);
 • автоматизоване ведення документації на станціях наливу(пунктах наливу): журнал оператора, журнал резервуарного парку, журнал подавань і журнал відвантажень;
 • автоматичне формування супровідних документів на вантаж при наливі в залізничні цистерни та при автоналиві, а також звітних документів на станціях наливу(пунктах наливу);
 • автоматизоване ведення документації диспетчером управління продуктопроводом: журнал диспетчера, журнал стану резервуарного парку на об'єктах продуктопроводу, журнал відвантажень нафтопродуктів, журнал прийому/відкачки нафтопродуктів і кольоровий графік руху нафтопродуктів продуктопроводом;
 • оперативне надання нормативно-довідкової інформації, поточної інформації про всі об'єкти й устаткування продуктопроводу, інформації з документообігу і комерційної інформації з обов'язковим забезпеченням конфіденційності й обліком прав доступу до інформації;
 • автоматичне формування звітних документів управлінням продуктопроводу. З підсистемою цілком інтегрується бухгалтерський і матеріальний облік, документообіг.

Підсистема управління продажами і закупівлею

Підсистема призначена для автоматизації процесу закупівлі і продажу, а також обробки замовлень:

 • складські залишки і розрахунок необхідного мінімуму товарів;
 • рахунки-фактури, відстеження оплат і виконання відвантажень;
 • додаткові послуги;
 • гнучка система знижок і націнок;
 • різні алгоритми ціноутворення;
 • відвантаження клієнту;
 • відстеження платіжного балансу;
 • "м'який" і "жорсткий" резерв;
 • збір інформації про конкурентів;
 • повний набір супровідних документів.

Розмежування прав доступу

Ідеологія розмежування прав доступу побудована згідно ієрархічного принципу і має три ступені:

 • на рівні об'єктів бази даних (стандартні можливості бази даних ORACLE);
 • на рівні даних;
 • на рівні інтерфейсу і налаштувань користувачів.

Розробник постачає підприємству набір функцій (операцій), що реалізовані в системі. Ці функції об'єднуються в ролі, що потім призначаються користувачам. Зміна функціональних можливостей користувача можлива при зміні набору ролей, що визначені для нього.

Ролі можуть надаватися з правом повного доступу чи тільки на перегляд.

Формування і налаштування ролі може здійснюватися користувачами самостійно за наявності відповідних прав.

Протоколювання в системі

Система МАГІСТР тм оснащення потужною системою протоколювання. Жодна дія користувача не залишається непоміченою. Фіксується вхід/вихід до системи та будь-які дії, що пов'язані з маніпулюванням даними. Реєструється користувач, час, старі й нові дані.

Перелік операцій, що підлягають протоколюванню, і час збереження інформації задається адміністратором системи. За допомогою протоколювання підвищується надійність системи, тому що на її основі можна відновити будь-як інформацію.

Демонстрація

Демонстраційний ролик являє собою набір слайдів, що описують можливості ПЗ, і не є функціональним з точки зору практичного застосування.

Ціна
Для отримання додаткової інформації звертайтесь за нашими координатам