Експедитор

Експедитор – комплексна автоматизована система управління для транспортно-експедиторських підприємств, що надають послуги з організації залізничних вантажних перевезень.

Експедитортм охоплює основні елементи виробничого процесу транспортно-експедиторського підприємства:

 • формування договорів та протоколів узгодження ціни на перевезення вантажів;
 • організація робіт із здійснення перевезень;
 • облік взаєморозрахунків із клієнтами та партнерами, оперативно-технічний облік.

Впровадження системи сприяє:

 • підвищенню ефективності роботи підприємства;
 • скороченню трудовитрат на виконання робіт з організації перевезень і фінансового обліку;
 • поліпшенню якості виконуваних робіт та оперативності прийняття рішень.

Договірна робота

Формування й облік договорів, протоколів узгодження договірної ціни:

 • облік договорів згідно їх типів (договір транспортного експедирування, контракти з нерезидентами тощо);
 • облік протоколів узгодження договірної ціни згідно їх типів;
 • створення для кожного типу договорів, протоколів шаблонів текстових документів у форматі Word;
 • формування (формат Word), збереження і друк текстів договорів, протоколів.

Організація перевезень

Облік заявок на перевезення вантажів:

 • облік заявок на перевезення вантажів згідно їх типів (навантаження, транзит тощо);
 • формування заявок на перевезення вантажів на підставі раніше сформованих протоколів узгодження договірної ціни;
 • розрахунок відстаней при перевезеннях територіями країн СНД і Балтії з урахуванням плану формування;
 • графічне відображення маршруту перевезення;
 • розрахунок провізної плати за Тарифними політиками країн СНД і Балтії, Прейскуранту 10-01 з урахуванням експедиторських знижок;
 • розрахунок вартості інших послуг, що обговорені протоколом узгодження договірної ціни.

Формування й облік документів, які виникають при експедируванні вантажів:

 • формування (формат Word), облік і друк комплекту документів на переадресування вантажів;
 • автоматизоване формування, облік, друк і відправлення клієнтам електронною поштою зразків заповнення накладних СМГС для транзитних і експортно-імпортних перевезень (із зазначенням розміщення інформації в графах накладної);
 • формування, облік і друк заявок на перевезення вантажу суміжним експедиторам.

Облік і передача інформації, що стосується навантаження вантажів:

 • облік інформації про вагони та накладні, яка надходить від клієнтів чи зі станцій відправлення вантажів. За наявності такої інформації в електронному вигляді (формат Word чи Excel) можливий її імпорт через буфер обміну Windows;
 • розрахунок провізних платежів та інших послуг для кожної залізничної накладної;
 • автоматизована передача, у форматі Excel, інформації про вагони та накладні суміжним експедиторам і, за необхідності, клієнтам.

Звіти про перевезення:

 • Формування (формат Excel) і друк великої кількості звітів про обсяг и перевезень (згідно станцій відправлення, вантажів, клієнтів тощо).

Фінансовий облік

Взаєморозрахунки з клієнтами:

 • формування й облік рахунків-фактур на попередню оплату на підставі заявок на перевезення вантажів;
 • формування й облік рахунків-фактур на підставі інформації про вагони та накладні (по факту);
 • контроль оплати рахунків-фактур та облік розподілу платежів;
 • формування (формат Word), облік і друк актів виконаних робіт і додатків до них (формат Excel);
 • формування (формат Word), облік і друк актів узгодження взаєморозрахунків з клієнтами;
 • контроль взаєморозрахунків із клієнтами на підставі інформації про вагони та накладні, рахунків експедиторів і партнерів, актів виконаних робіт.

Взаєморозрахунки з експедиторами і партнерами:

 • облік переліків ТехПД і рахунків по транзитних перевезеннях (форма 4а) із перевіркою достовірності виставлених сум;
 • облік рахунків від суміжних експедиторів і партнерів;
 • формування (формат Word), облік і друк претензій у випадку невірного нарахування провізних платежів;
 • облік відомостей користування вагонами;
 • розрахунок і облік додаткових зборів, що виникають при відправленні вантажів і переадресуванні (користування вагонами, подавання і забирання вагонів тощо);
 • формування й облік особових рахунків з дирекціями залізничних перевезень;
 • контроль взаєморозрахунків із залізницями, суміжними експедиторами і партнерами на підставі інформації про вагони/накладні та рахунків.

Облік прибутку підприємства:

 • розрахунок фактичного прибутку підприємства за зазначений період на підставі інформації про виконані перевезення.

Нормативно-довідкова інформація

Довідники, що використовуються в системі:

 • довідник країн;
 • довідник залізниць і станцій;
 • довідник валют і курсів валют;
 • довідник додаткових зборів;
 • довідник експедиторських знижок і коефіцієнтів по телеграмах залізниць країн СНД;
 • довідник номенклатури вантажів ЄТСНВ;
 • довідник номенклатури вантажів ГНВ;
 • довідник номенклатури вантажів ТНЗЕД.

Принципи побудови

Система реалізована в архітектурі клієнт-сервер з використанням СКБД Oracle.
Експлуатація системи можлива як у локальній обчислювальній мережі, так і на окремому комп'ютері.
Можливий поділ простору БД для ведення обліку діяльності декількох організацій.
Система може встановлюватися в головному офісі, на філіях і представництвах підприємства.

Робота з електронною поштою

Система надає можливість обміну інформацією між віддаленими користувачами (філії, представництва тощо) за допомогою електронної пошти з подальшою автоматичною обробкою інформації.

Відправлення інформації. Користувачу надається інтерфейс для відправлення за допомогою електронної пошти документів, що сформовані в базі даних (договори, заявки, інформація про вагони та накладні тощо).

Одержання інформації. Система аналізує повідомлення, що надходять на визначені електронні адреси, автоматично обробляє їх і формує документи в базі даних.

Підтримка і супровід

Для користувачів системи Експедитортм здійснюється супровід нормативної бази:

 • довідник країн;
 • довідник залізниць і станцій;
 • довідник валют і курсів валют;
 • довідник додаткових зборів;
 • довідник експедиторських знижок і коефіцієнтів по телеграмах залізниць країн СНД;
 • довідник номенклатури вантажів ЄТСНВ;
 • довідник номенклатури вантажів ГНВ;
 • довідник номенклатури вантажів ТНЗЕД.

Впровадження системи Експедитортм

Впровадження системи Експедитортм можливо в декілька етапів:

 • проведення презентації на території підприємства для ознайомлення фахівців замовника з принципами обробки документів і можливостями системи;
 • передача системи Експедитортм у тестову експлуатацію в поточній версії;
 • складання зауважень і технічного завдання після періоду тестової експлуатації для адаптації можливостей системи для роботи замовника;
 • доопрацювання системи Експедитортм відповідно до вимог замовника;
 • дослідна експлуатація системи Експедитортм фахівцями замовника;
 • промислова експлуатація системи Експедитортм фахівцями замовника, підтримка і супровід групою компаній «ТМСофт».
Демонстрація

Демонстраційний ролик являє собою набір слайдів, що описують можливості ПЗ і не є функціональним з точки зору практичного застосування.

Інтерфейси програми

Ціни

Вартість програмного забезпечення

ВАРІАНТ ПОСТАВКИ Ціна ПЗ*, у.о. Супровід**, у.о. УСЬОГО
місяць рік***
Базовий (далі БАЗ) 5950 150 1800 7750
Стандартний (далі СТД) 7000 150 1800 8800
Розширений (далі РЗШ) 8850 250 3000 11850
* 1 у.о = 1 євро. Ціни подані без урахування ПДВ.
** Базова ціна виконання робіт по обслуговуванню 5 робочих місць.
*** Оплата за супровід здійснюється щомісяця.
Задача Варіант
БАЗ СТД РCШ
1. Ядро системи
Система розмежування доступу і налаштування конфігурації робочих місць + + +
Система адміністрування + + +
Система протоколювання + + +
Нормативно-довідкова інформація + + +
Системні й адміністративні налаштування + + +
2. Договірна робота
Облік партнерів + + +
Облік договорів + + +
Облік протоколів узгодження договірної ціни + + +
Навігатор транзитних ставок - - +
3. Організація перевезень
Облік заявок на перевезення + + +
Облік зразків заповнення накладних СМГС - + +
Облік інформації щодо навантаження + + +
Передача суміжним експедиторам інформації щодо навантаження - + +
Передача клієнтам інформації щодо навантаження - + +
Облік наказів про переадресування вантажів - - +
Звіти щодо обсягів перевезень + + +
4. Фінансовий облік
4.1. Робота з клієнтами
Формування й облік актів виконаних робіт + + +
Формування й облік актів узгодження з клієнтами + + +
Формування довідок по актах виконаних робіт - - +
Зміна ставок комісії з перевезень - + +
Відомість взаєморозрахунків із клієнтом + + +
Загальна відомість взаєморозрахунків із клієнтами - + +
4.2. Робота з експедиторами
Облік переліків ТехПД + + +
Облік рахунків за транзитні перевезення за формою 4а + + +
Облік рахунків інших експедиторів - - +
Облік рахунків партнерів + + +
Облік відомостей користування вагонами - - +
Коригування накладних при переадресуванні - - +
Особові рахунки експедиторів + + +
Довідка-розшифровка по перевезеннях для експедиторів і клієнтів - - +
Формування й облік претензій експедиторам - - +
Відомість взаєморозрахунків з експедиторами + + +
Загальна відомість взаєморозрахунків з експедиторами - - +
4.3. Платежі
Формування й облік рахунків-фактур + + +
Облік залишків на рахунках експедиторів і клієнтів + + +
Облік платежів + + +
4.4. Звіти
Загальна відомість обліку прибутку - - +
Звіти щодо вартості перевезень - - +
5. Поштова система
Налаштування пошти + + +
Моніторинг повідомлень + + +
Експорт/імпорт документів щодо коефіцієнтів по телеграмах УЗ + + +
Експорт/імпорт заявок - - +
Експорт/імпорт інформації щодо навантаження - - +
Вартість ПЗ 5950 7000 8850
**** Встановлення на 5-ти робочих місцях входить до вартості ПЗ.

Вартість робіт, пов'язаних із супровідом системи

Перелік робіт Ціна
Супровід нормативної бази
 • Довідник країн;
 • Довідник залізниць і станцій;
 • Довідник додаткових зборів;
 • Довідник номенклатури вантажів ЄТСНВ;
 • Довідник номенклатури вантажів ГНВ;
 • Довідник номенклатури вантажів ТНЗЕД;
 • Тарифи на перевезення вантажі.
Входить у базову ціну супроводу
Відновлення об'єктів бази даних та існуючих програмних модулів у зв'язку з усуненням можливих помилок і подальшим розвитком системи Входить у базову ціну супроводу
Встановлення нових програмних модулів, що розширюють можливості системи За окрему плату
Оновлення ТМкарти Входить у базову ціну супроводу
Обслуговування 1-го додаткового робочого місця понад 5 20 у.о. на місяць
Користування "гарячою лінією підтримки" Входить у базову ціну супроводу
Платні консультації на робочих місцях для м. Києва 10 у.о. за 1 год. роботи спеціаліста
Платні консультації на робочих місцях для міст України 100 у.о. за 1 день роботи спеціаліста
Адміністрування СУБД Oracle для м. Києва За окрему плату
Адміністрування СУБД Oracle для міст України За окрему плату